OVER ONS OPDRACHTGEVERS
PROJECTEN
OMGEVINGSMANAGER PROJECTEN
De afgelopen jaren hebben wij ondermeer de volgende projecten uitgevoerd: Opstellen contractdocumenten (RAW en UAV-GC contract) voor herstel van kademuren in Haarlem Opstellen Voorontwerp en Definitief ontwerp t.b.v. wegreconstruc- ties in Gouda en Alphen aan den Rijn Ophogen fietspad Voorwillenseweg Gouda (asfalteren op bims) Ophogen Pepermolenerf te Gouda Advisering m.b.t. slappe bodem problematiek Opstellen ontwerp en contractdocumenten parkeerterrein Sporthal Sliedrecht Directievoering rioleringswerkzaamheden Alphen aan den Rijn Bouwrijpmaken woningbouwlocaties Voorbereiding en directievoering poldergemaal Voorbereiding waterbouwkundige constructies Voorbereiding detectiepoorten haven Rotterdam Aanleg afmeervoorzieningen pleziervaart in Haarlem
CONTACT DRONE VLIEGEN