OVER ONS OPDRACHTGEVERS PROJECTEN OMGEVINGSMANAGER OMGEVINGSMANAGER
Onder omgevingsmanagement wordt verstaan "het activeren, onderhouden en sturen van de relaties tussen het project en zijn omgeving, in dienst van het project". De taken die wij als omgevingsmanager op ons nemen zijn: Overzicht hebben over de belangen van stakeholders. Coördineren leefbaarheid en bereikbaarheid. Communiceren met bewoners (mondeling en schriftelijk). Houdt de opdrachtgever van de gemeente op de hoogte van de voortgang.
Renovatie kademuren Haarlem
CONTACT DRONE VLIEGEN